Lucuța & Asociații - SSL Cluj
școală de șoferi, conducători vehicule și motociclete 
  Taxa de examen: 
   (acoperă costurile cu vehiculul,    benzina, poligonul, instructorul)  (VALABILĂ DOAR PENTRU EXAMENELE  SUSȚINUTE VINEREA la cat. B și  MIERCUREA la cat A și A2):

  • pentru elevii școlii 150 lei
  • pentru alți cursanți 250 lei (include și un curs de 1 oră pentru acomodare cu vehiculul, poligonul)
  • Examenele cat. B susținute de Luni - Joi: + 100 lei (față de mai sus)

  În ce constă:

  Examenul cat. A, A2 - MOTO

  • O proba teoretică şi o probă practică combinată în Poligon și în oraș (pe traseu). 
  • Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea cu succes a unui chestionar de cunoaştere a legislației și a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul alocat rezolvării chestionarului este de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 17 răspunsuri corecte.
  • Prima parte a probei practice constă în efectuarea unor manevre într-o anumită succesiune în poligon și într-un anumit interval de timp. În partea a doua a examinării practice, candidatul urmărește un anumit traseu în trafic (oraș), indicat de către agentul examinator aflat într-un vehicul urmăritor. Candidatul trebuie să respecte legislația, regulile circulației rutiere pe drumurile publice și ale conducerii preventive, pentru a fi considerat promovat.

  Examenul cat. B - AUTO

  • O proba teoretică şi o probă practică în oraș (pe traseu). 
  • Proba teoretică se va susţine pe calculator şi constă în rezolvarea cu succes a unui chestionar de cunoaştere a legislației și a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Pentru a promova examenul teoretic sunt necesare minimum 22 răspunsuri corecte. Timpul afectat rezolvării chestionarului este de 30 de minute.
  • Proba practică constă în conducerea vehiculului școlii pe un anumit traseu în trafic(oraș), la indicațiile agentului examinator aflat în același vehicul alături de candidat. Candidatul trebuie să execute indicațiile agentului examinator și să respecte legislația, regulile circulației rutiere pe drumurile publice și ale conducerii preventive, pentru a fi considerat promovat.
 Link-uri spre site-uri externe cu  teste on-line de pregătire pentru  examenul teoretic: